Odpusty parafialne

Powrót do „Rok 2010”

W dniu 13 czerwca przeżywaliśmy w naszej Parafii niedzielę odpustową ku czci św. Antoniego z Padwy, który patronuje kaplicy w Glinnie Wielkim oraz odpust ku czci NSPJ w kościele w Rojewicach.

O godzinie 10:00 w kaplicy w Glinnie Wielkim rozpoczęła się uroczysta Msza Święta połączona z procesją eucharystyczną. Mszę odprawił
ks. dr M. Polak, a słowo Boże wygłosił ks. neoprezbiter T. Kusiewicz.
Sumę odpustową i procesję eucharystyczną o godzinie 12:00 w kościele
w Rojewicach odprawił i homilię wygłosił ks. neoprezbiter T. Kusiewicz.

Wiara katolicka pozwala na uzyskanie przez praktykującego chrześcijanina odpustu. cząstkowego lub zupełnego. Można go ofiarować w swojej intencji lub za osobę zmarłą. Należy spełnić następujące warunki, aby uzyskać odpust cząstkowy:

1. Wierny winien być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Świętą.
2. Wierny wykonując swoje obowiązki i znosząc trudy życia wznosi
z pokorą i ufnością myśli do Boga, odnowiając akty strzeliste, np.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
2. Wierny powodowany motywem wiary pośpieszy z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się
z nimi swoimi dobrami.
3. Wierny, aby się umartwić, odmówi sobie czegoś dozwolonego, ale przyjemnego dla siebie. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.