Biuro parafialne

Biuro parafialne czynne:
-od poniedziałku do piątku zawsze pół godziny po mszy św.
-niedziele, święta, uroczystości: nieczynne
-SPRAWY NAGŁE, POGRZEB, WEZWANIE DO CHORYCH O KAŻDEJ PORZE

W przypadku zmian informacja będzie umieszczona w Ogłoszeniach Parafialnych.

 

PLAN DOŻYNEK PARAFIALNYCH (WIEŃCE):
-2023 r. Liszkowice

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Sprawy organizacyjne:

  1. Śpiewy w czasie Mszy św.: P. Katarzyna  Matyszewska
  2. Dekoracja i wystrój Kościoła: P. Ewa Kozubowska

III. Fotograf (zdjęcia i filmowanie): rodzice

  1. Szatki, różańce, świece, książeczki: rodzice
  2. Sprzątanie Kościoła przed uroczystością: rodzice
  3. Propozycja książeczki dziecka komunijnego: modlitewnik „Przyjdź, Panie Jezu”, wyd. WAM Kraków, autor: Ks. Stanisław Groń, koszt: 13,41zł

VII. Obrazki komunijne (organizuje Ks. proboszcz). Decyzja o wyborze obrazka należy do rodziców. Koszt pamiątki z komputerowym wypisem 12zł

Modlitwy:

  1. Cnoty Boskie: wiara, nadzieja, miłość
  2. Cnoty główne (kardynalne): roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo

III. Najważniejsze dobre uczynki: modlitwa, post, jałmużna.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST:
JEŻELI CHRZEST MA SIĘ ODBYĆ POZA TERENEM PARAFII ZAMIESZKANIA WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA MIEJSCOWEGO PROBOSZCZA
-akt urodzenia dziecka (odpis), [GMINA]
-dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zawód, adres, wiek),
-zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (nie akt chrztu i bierzmowania),

BIERZMOWANIE
-metryka chrztu, [PARAFIA]
-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, [SZKOŁA]

KOMUNIA ŚWIĘTA
-metryka chrztu dziecka, [PARAFIA]

MAŁŻEŃSTWO
Z DOKUMENTAMI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ MIN. 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU
-aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu, [PARAFIA]
-dowody osobiste,
-ostatnie świadectwo katechizacji, [SZKOŁA]
-świadectwo bierzmowania, [PARAFIA]
-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, [PARAFIA]
-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny, [GMINA]

POGRZEB KATOLICKI
-akt zgonu, [GMINA]
-zaświadczenie o udzielaniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Regulamin cmentarza p.pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach

 

1) Administratorem cmentarza jest Proboszcz.

2) Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:
a) parafian
b) inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób.

3) Za miejsce na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw. pokładne (U.z dnia 31 stycznia 1959 roku).

4) Pokładne w naszej parafii ustalono na kwotę 400 zł, a rezerwację na 100 zł.

5) Czas pogrzebu, miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z proboszczem, należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego.

6) Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.
a) ekshumację zwłok,
b) budowę nowego pomnika,
c) remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy.

7) Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce przeznaczone będzie do kolejnego pochówku.

8) Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

9) Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii po przedstawieniu projektu nagrobka oraz dokonać opłaty 10% od wartości pomnika (faktura VAT).

10) Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie.

11) Prace przy nagrobku (obramowaniu), itp. należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. Nie wolno wokół pomnika układać płytek i sadzić drzewek.

12) Pozostałości po starych rozebranych pomnikach należy wywieźć we własnym zakresie.

13) Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem. Parafia nie wypłaca żadnych odszkodowań. Pomnik należy ubezpieczyć indywidualnie.

14) Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu. Osoby wyrzucające śmieci w innych miejscach będą obciążone kosztami ich usunięcia.