Montaż ogrzewania

Powrót do „Rok 2010”

Wierni, którzy odwiedzają nasz kościół na pewno zauważą przyjemne zmiany. Kościół jest ogrzewany. Firma DIMPLEX – M. K. Techniki Grzewcze z Opola dostarczyła sześć napromienników. Cztery z nich mają moc 3 kW, dwa – moc 1,5 kW. Instalację wykonał i zamontował napromienniki p. Piotr Dymet, któremu w pracach pomagał p. Krzysztof Kołodziejczyk.
Ksiądz proboszcz Wojciech Danecki składa podziękowania wszystkim parafianom, firmie RSP „Nowość” z Jezuickiej Strugi oraz innym osobom, które wspomogły swoimi datkami kolejną inwestycję w parafii.