Występ dzieci ze Złotnik Kujawskich 2018

Powrót do „Rok 2018”

Dziękujemy dzieciom ze Szkoły Podstawowej ze Złotnik Kujawskich wraz z opiekunami  za kolejne wystąpienie. Montaż słowno – muzyczny bardziej przemawia na wyobraźnię, pobudza do refleksji i sprawia, że człowiek może wyciągnąć wnioski ze swojego życia i postępowania. Pamiętamy o słowach św. Jana Pawła II:

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Każdy człowiek ma w życiu swoje Westerplatte, przestrzeń wartości, prawd, obowiązków, skrawek ziemi, którego nie może oddać, musi bronić, nie może zdezerterować” (por. Gdańsk – Westerplatte 1987 r.)