Nowy Rok 2018

Powrót do „Rok 2018”

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Dzień Modlitw o Pokój. Modliliśmy się o pokój w naszych sercach, w rodzinach, w parafii i o tak potrzebny pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.