Rocznica nadania imienia szkole podstawowej w Rojewicach

Powrót do „Rok 2014”

5 października 2009 r. Szkoła Podstawowa w Rojewicach otrzymała imię błogosławionego księdza Mariana Skrzypczaka. 5 października obchodziliśmy rocznicę nadania imienia. Zaproszeni goście, parafianie, nauczyciele, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska zgromadzili się przed ołtarzem. W skupieniu, pogrążeni w modlitwie, zasłuchani w pięknie przygotowane pieśni uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.