Odpust Parafialny

Powrót do „Rok 2014”

Uroczystość NSPJ, odpust parafialny. Mszy Św. Przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Bucki wikariusz z Chodzieży i kapelan tamtejszego szpitala.