Święto Św. Krzysztofa – Święcenie pojazdów

Powrót do „Rok 2013”

Święto Św. Krzysztofa, patrona kierowców. Tradycyjnemu święceniu towarzyszył ks. Zbyszek Ilkowski.