Triduum Paschalne

Powrót do „Rok 2011”

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
miłych uroczystości
w gronie rodziny i przyjaciół,
a także słonecznych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą

życzy

ks. proboszcz Wojciech Danecki