Święto zmarłych

Powrót do „Rok 2011”

W dniu 1 listopada spotkaliśmy się na parafialnym cmentarzu, by w skupieniu i ciszy pomodlić się za tych, którzy odeszli.
Mszę Św., którą odprawił ks. proboszcz Wojciech Danecki, poprzedziła procesja wokół cmentarza.

Odpust z okazji uroczystości Wszystkich Świętych
i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

W dniach od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać codziennie odpust zupełny, który wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Należy spełnić następujące warunki:
– stan łaski uświęcającej,
– brak przywiązania do grzechu,
– pobożne nawiedzenie cmentarza,
– odmówienie modlitwy za zmarłych,
– przyjęcie Komunii Świętej,
– odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.