Oktawa Bożego Ciała

Powrót do „Rok 2011”

Uroczystość Bożego Ciała należy do jednej z dziesięciu najważniejszych uroczystości Kościoła katolickiego. Dlatego od wieków obchodzi się oktawę tej uroczystości. W naszej parafii w trakcie trwającej oktawy Bożego Ciała Msze Święte wraz z procesją eucharystyczną wokół świątyni odprawiane były w kościele w Rojewicach codziennie do środy włącznie.

W czwartek 30 czerwca 2011 r. na zakończenie oktawy Bożego Ciała w kaplicy w Glinnie Wielkim odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. Wojciecha Daneckiego
i ks. Tomasza Kusiewicza, a po niej procesja eucharystyczna do dwóch ołtarzy. Po zakończeniu uroczystości zgodnie ze zwyczajem ksiądz proboszcz został obsypany płatkami przez dziewczynki sypiące kwiaty.