Odpust w kościele

Powrót do „Rok 2011”

„Twoje serce miłosierne niech smutnych pocieszy.
Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy.
Niechaj słońce Twej miłości spali wszystkie nasze złości .
Jezu, daj, byśmy serce Twe kochali…”

W niedzielę 4 lipca w naszej parafii miał miejsce odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszę Świętą odprawił
i kazanie wygłosił ks. Dariusz Żochowski z Inowrocławia.