Msza Święta Sekudacyjna

Powrót do „Rok 2011”

W niedzielę 5 czerwca w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystą Mszę Św. sekundycyjną. Gościliśmy neoprezbitera Zbigniewa Ilkowskiego, który otrzymał święcenia kapłańskie
29 maja 2011 r. w Katedrze Gnieźnieńskiej.

Ksiądz Zbigniew związany jest z naszą parafią od dziecka. W Zawiszynie mieszka jego bliska rodzina. W naszej parafii, już jako dziecko, w okresie wakacji często służył do Mszy Świętej.
Podczas uroczystości świątynię wypełnili liczni parafianie i przybyli goście. Po zakończeniu nabożeństwa ks. Zbigniew udzielił zebranym błogosławieństwa prymicyjnego
Powołanie do kapłaństwa to wielka i bardzo odpowiedzialna w dzisiejszych czasach rola życiowa. Życzymy neprezbiterowi Zbigniewowi, aby Matka Boska miała go pod swą szczególną opieką.