IV Niedziela adwentu

Powrót do „Rok 2011”

W dniu 18 grudnia 2011 r. o godzinie 11:30 w naszej parafii odbyła się niecodzienna Msza Św., podczas której małżonkowie mieli możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Uroczystość ta ma na celu wzmocnienie małżeństwa, które jest istotą życia rodzinnego.
Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś.