Czas adwentu

Powrót do „Rok 2011”

27 listopada przypada Pierwsza Niedziela Adwentu, która zainauguruje nowy rok duszpasterski. Kościół Katolicki opracował trzyletni program Kościół domem i szkołą komunii. Nowy rok będzie przebiegał pod hasłem Kościół naszym domem.

Świadome przyjmowanie Komunii Świętej pozwala na zacieśnianie się wspólnoty braci i sióstr w Chrystusie. Według błogosławionego Jana Pawła II duchowość komunii powinna przejawiać się w zdolności do odczuwania więzi z siostrami i braćmi w wierze – powinniśmy ich postrzegać jako kogoś bliskiego. Zauważać w drugim człowieku przede wszystkim to, co dobre i pozytywne; ustępować miejsca bratu; wzajemnie okazywać sobie pomoc; odrzucać pokusy egoizmu, nieufności, zazdrości, chorej rywalizacji.


Przeżywając okres Adwentu parafianie będą mogli przygotować się duchowo do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nie tylko uczestnicząc we Mszy Świętej inaugurującej nowy rok duszpasterski,
w czasie której kazanie wygłosi ksiądz dr Franciszek Jabłoński z Gniezna.

W poniedziałki i środy o godzinie 7:30 odprawiane będą Roraty.

Spowiedź św. w naszej parafii odbędzie się 16 grudnia, natomiast chorzy będą mieli okazję do spowiedzi świętej
19 grudnia.


Do owocnego przeżycia tego czasu, jak i całego roku gorąco zachęcam.

Ks. W. Danecki