Bierzmowanie

Powrót do „Rok 2011”

W dniu 10 maja 2011 r. przeżywaliśmy w naszej parafii radosną chwilę udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu tego udzielił ks. bp Wojciech Polak,
a przystąpiło do niego 38 wiernych.

Poprzez namaszczenie olejem świętym otrzymali oni w darze Ducha Świętego, który pomaga im w ten sposób stać się świadomymi wyznawcami Chrystusa. Poprzez chrzest zainicjowany został związek chrześcijanina
z Chrystusem i Kościołem. Bierzmowanie natomiast daje łaskę wzrostu w wierze i lepszego trwania w Kościele. Dzięki darom Ducha Świętego chrześcijanin coraz głębiej zanurza się w Chrystusa i mocniej wiąże się z Kościołem. Dlatego bierzmowanie nazywa się sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowany staje się bardziej świadomym członkiem Kościoła, przyjmującym odpowiedzialność za wspólnotę i jej misję w świecie. Wyrażając własną decyzję bycia uczniem Chrystusa, potwierdza wybór, którego dokonali za niego rodzice i chrzestni, którzy podczas chrztu prosili Kościół o włączenie go do wspólnoty.