X Dzień Papieski

Powrót do „Rok 2010”

W niedzielę 10 października przypadał X Dzień Papieski. W tym roku obchodzony był on pod hasłem „JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI”. Nasi parafianie uczcili 32. rocznicę powołania Karola Wojtyły na papieża i włączyli się w modlitwę o rychłe wyniesienie naszego wielkiego rodaka na ołtarze. O godzinie 16:00 spotkaliśmy się na nabożeństwie różańcowym. Nie bez powodu była to modlitwa różańcowa. Przecież sam Jan Paweł II powiedział: „Różaniec jest moją ulubioną modlitwą”.


„W pobożności maryjnej szczególne miejsce zajął różaniec, który przez powtarzaną wielokrotnie modlitwę „Zdrowaś Maryjo” prowadzi do kontemplacji tajemnic wiary. Ta prosta modlitwa, ożywiając miłość ludu chrześcijańskiego do matki Bożej, wyraźniej niż inne zwraca modlitwę maryjną ku jej właściwemu celowi, którym jest uwielbienie Chrystusa”.

Modlitwa do Maryi
Katecheza podczas audiencji generalnej 5 XI 1997