Święcenia Kapłańskie

Powrót do „Rok 2010”

Jakże cenne były słowa Ks. Abp. Henryka Muszyńskiego skierowane do neoprezbiterów: „Powinniście uczynić wszystko, by stać w prawdzie przed Bogiem, w przejrzystości i prostocie serca, bez pozy i zakłamania”.
Powołanie to dar od Boga. Ważne jest to, aby je dostrzec i być gotowym do czynienia posługi kapłańskiej.

W czasie Mszy Świętej przyszli księża wyrazili gotowość pełnienia obowiązków wynikających z przyjęcia święceń kapłańskich oraz ślubowali posłuszeństwo biskupowi. Ks. Abp H. Muszyński położył dłonie na głowy wyświęcanych i odmówił modlitwę konsekracyjną. Neoprezbiterzy namaszczeni zostali olejem krzyżma i złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi. Ostatni element tej liturgii to wymiana pocałunku pokoju, który symbolizuje, że nowowyświęceni kapłani są współpracownikami Kościoła.


Następnie dnia 23 maja 2010 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Ks. Neoprezbiter odprawił w swoim Kościele Parafialnym Mszę Św. prymicyjną na zakończenie której udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa rozdając pamiątkowy obrazek.