Rocznica nadania imienia szkole podstawowej

Powrót do „Rok 2010”

5 października 2009 r. Szkoła Podstawowa w Rojewicach otrzymała imię błogosławionego księdza Mariana Skrzypczaka. Właśnie 5 października obchodziliśmy rocznicę nadania imienia.
Dla naszej parafii to wspaniała uroczystość. Przybył na nią tak zacny gość jak gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak. Obchody rocznicy rozpoczęły się Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz biskup.

Zaproszeni goście, parafianie, nauczyciele, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska zgromadzili się przed ołtarzem. Z dumą pochylił swój drzewiec także piękny sztandar szkoły. W skupieniu, pogrążeni w modlitwie, zasłuchani w pięknie przygotowane pieśni uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.
O przyjaźni z Panem Bogiem i wzrastaniu w niej mówił uczniom w kazaniu ksiądz biskup. Wskazując na postać bł. ks. Mariana Skrzypczaka bp Polak stwierdził, że ten młody kapłan zamordowany w 1939 roku przez Hitlerjugend był niewątpliwie przyjacielem Pana Boga. Przyjaźni tej uczył się jako młody chłopak i jako ksiądz.
„Uczył się jej w szare zwykłe dni i wtedy, gdy widział, jak wśród ludzi szaleje nienawiść i jak łatwo pociąga za sobą wielu z nich. Najbardziej jednak uczył się jej w chwilach trudnych, zwłaszcza wtedy, gdy stanął oko w oko ze śmiercią” – stwierdził bp Polak.
„Poczucie kapłańskiego obowiązku i troska o innych ludzi pokonały ogarniający go lęk. Tak się wyraziła miłość do powołania i do szukających pomocy ludzi. Tak się wyraziła wierność danemu słowu i wytrwałość
w przeciwnościach. Takiej wierności uczy nas dziś wasz święty Patron” – mówił do uczniów gnieźnieński biskup pomocniczy.

Następnie złożone zostały kwiaty przed tablicą pamiątkową wmurowaną w budynek szkoły. Uroczystość uświetniła akademia przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka.