Boże Narodzenie

Powrót do „Rok 2010”

Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że Boska Osoba stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama
i za grzechy jego potomków: „A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas”. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.

Dobitnie w obrazach poetyckich przedstawia nam to nasza kolęda Franciszka Karpińskiego (XVIII w.):
„Bóg – się rodzi, Ogień – krzepnie,
Moc – truchleje, Blask – ciemnieje
Pan niebiosów – obnażony. Ma granice – Nieskończony”.


Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Boża Dziecina, która się narodzi, będzie błogosławić całemu światu. Przy wigilijnym stole zasiądą członkowie rodzin, znajomi i przyjaciele. Niech w ich sercach nie zabraknie nie tylko szczerych życzeń, ale i choć odrobinę miejsca dla narodzonego dzieciątka. Niech radość, szczęście i miłość zagoszczą wśród mych parafian w czasie świąt Bożego Narodzenia i na cały nadchodzący Nowy Rok.

Ks. Wojciech Danecki