Wszystkich Świętych

Powrót do – „Rok 2009”

1 listopada 2009 r. w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu odprawiona została procesja za zmarłych. Procesję prowadził diakon Tomasz Kusiewicz, a śpiew – kleryk Zbigniew Ilkowski. W procesji uczestniczyli również ks. dr Mieczysław Polak z Gniezna, ks. proboszcz Wojciech Danecki oraz p. organista Mieczysław Tumidajewicz.

Po procesji została odprawiona koncelebrowana Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych. Mszy św. przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił ks. dr Mieczysław Polak z Gniezna, asystował ks. proboszcz Wojciech Danecki, diakon Tomasz Kusiewicz, kleryk Zbigniew Ilkowski oraz ministranci.