Święto Św. Krzysztofa – Święcenie pojazdów 2017

Powrót do „Rok 2017”

Święcenie pojazdów.

Niech św. Krzysztof prowadzi i strzeże wszystkich kierowców i użytkowników dróg, aby szczęśliwie i bezpiecznie dotarli do obranego celu.